foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2016/2017 na terenie gminy Dzierżoniów...

 

 

 

Utrzymanie chodników przylegających do dróg: zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2001 Nr 100 poz.1085 z późniejszymi zmianami) zajmują się właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

Utrzymanie dróg gminnych: będzie przeprowadzane na zasadzie pogotowia tj. na konkretne zgłoszenie osobom dyżurującym (pracownikom urzędu), które bezzwłocznie będą przekazywać informacje o konieczności podjęcia konkretnych działań wykonawcy odpowiedzialnemu za fizyczne utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017. Zadanie obejmuje zwalczanie śliskości zimowej poprzez:

  • odśnieżanie nawierzchni dróg gminnych
  • uszarstnianie nawierzchni dróg gminnych
  • odśnieżanie z jednoczesnym uszarstnianiem nawierzchni dróg gminnych.

Z chwilą rozpoczęcia prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej będą prowadzone tygodniowe dyżury przy koordynowaniu i nadzorowaniu prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych. Miejscem wykonywania prac utrzymaniowych są: drogi gminne w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych oraz inne drogi w tym agencyjne.

Pracownicy Urzędu Gminy będą dyżurować pod nr telefonu: 502-047-476. 

Utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Dzierżoniów w sezonie 2016/2017 zajmować się będą wytypowani pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych pod numerami telefonów : 607 448 862, 603 880 094, 607 448 892, 607 448 863, 607 448 878..