foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

Na podstawie § 14  ust. 1 Statutu sołectwa informuję mieszkańców sołectwa  JĘDRZEJOWICE, że 23 września 2017 r. godzina 18.00 w SALCE WIEJSKIEJ, JĘDRZEJOWICE odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

  1. 1. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji 
  2.  w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017
  3. 2. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji 
  4. w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018
  5. 3. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie VI miejsca 
  6. w gminnym konkursie pn. „Kreatywne sołectwo- edycja 2016”
  7. 4. Uchwała w sprawie przeznaczenia nagrody finansowej za zajęcie XI miejsca w „Zmaganiach sołectw”
  8. 5. Sprawy różne.

 

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.15, dnia 23 września 2017 r.

 

Sołtys wsi Jędrzejowice

Czesława Gorgol