foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa, informuję mieszkańców 

sołectwa  JĘDRZEJOWICE, że 10 kwietnia 2024 r. o godzinie 18.30 

w Salce wiejskiej w Jędrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie.  

 

Porządek zebrania:

 

    1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2023

    2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2023

    3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Jędrzejowice

    4. Sprawy różne.

 

 

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) 

ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.45, dnia  10 kwietnia 2024r.

 

 

Sołtys wsi Jędrzejowice 

 

/-/ Czesława Gorgol