Wieś Jędrzejowice położona jest przy Śleżańskim Parku Krajobrazowym w gminie Dzierżoniów. Współpracę zainicjowaną przez Panią vice Wójt Jolantę Zarzekę, rozpoczęliśmy w 2013 roku. Inwestycja została wdrożona i oddana do użytku w październiku 2014 roku.

Koncepcja „Słonecznej przystani” została oparta o założenie stworzenia miejsca, które wypromowało by wieś a jednocześnie stanowiła miejsce spotkań dla mieszkańców. Wykorzystaliśmy fakt, że Jędrzejowice znajdują się na międzynarodowej trasie Eurovelo 9 (łączącej Bałtyk z Adriatykiem) i wokół tego tematu stworzyliśmy miejsce odpoczynku dla rowerzystów, którzy bardzo często tamtędy przejeżdżają. Dodatkowo zaprojektowaliśmy przestrzeń w postaci zadaszonej wiaty, gdzie mieszkańcy wsi będą mogli sprzedawać swoje produkty lokalne. Jest to pilotażowy projekt stworzenia logistycznych punktów odbioru produktów lokalnych dla małych wsi dla restauratorów czy większych odbiorców z pobliskich miast. Dziękujemy za okazane zaufanie i pomoc Panu Wójtowi Markowi Chmielewskiemu, jego zastępcy Pani Jolancie Zarzece, Pani Sołtys Czesławie Gorgol, Panu Krzysztofowi Hoholowi oraz mieszkańcom wsi Jędrzejowice a także osadzonym z zakładu penitancjarnego w Strzegomiu.

W 2015 roku inwestycja ta otrzymała wyróżnienie w postaci zajęcia 3 miejsca w Konkursie "Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska" w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" (źródło) Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)

Szczególne podziękowania dla Prorektora ds. rozwoju uczelni Pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Drabińskiego.

Klub Innowatora - http://www.klubinnowatora.pl/projekty/jędrzejowice-gm-dzierżoniów