foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

Informujemy, że zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji oświadczeń złożonych przez mieszkańców w ramach naboru do konkursu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".

Gmina Dzierżoniów (Wnioskodawca), została zobowiązana do weryfikacji złożonych oświadczeń w zakresie zatrudnienia w PGR na podstawie udokumentowania ich następującymi załącznikami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję publiczną poświadczający zatrudnienie w PGR).

Według zaktualizowanych informacji od Komisji Przyznającej Granty, zeznania osób fizycznych nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W związku z powyższym rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu proszone są o dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR do Urzędu Gminy Dzierżoniów (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do 10.12.2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Brak przedłożenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem złożonych oświadczeń.

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty nie muszą tego robić ponownie.

W przypadku pytań, informacji w sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Dzierżoniów,

tel.: 74 832 56 81.

Źródło:

https://www.ug.dzierzoniow.pl/wydarzenia/granty-ppgr-wazny-komunikat