foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa Jędrzejowice

informuję mieszkańców sołectwa JĘDRZEJOWICE,

że w dniu 29 lutego 2020 r. o godzinie 18.00

w Salce Wiejskiej w Jędrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2019;

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019;

3. Uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu

sołeckiego w roku 2020

4. Sprawy różne

 

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych)

ustalam drugi termin zebrania wiejskiego na godzinę 18.15, dnia 29 lutego 2020 r.

 

Sołtys wsi Jędrzejowice

/-/ Czesława Gorgol