foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

  6.02.2019 r. o godzinie 17:30 w salce wiejskiej w Jędrzejowicach odbyło się pierwsze w tym roku zebranie wiejskie. W zebraniu udział wzięło 16 mieszkańców wsi Jędrzejowice.

Podczas zebrania jednogłośnie podjęto uchwały ws.:

- przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2018;

- przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2018;

- ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej.

Wybrano nowych członków Rady Sołeckiej, którymi zostali:

- Małgorzata Hohol

- Katarzyna Górko

- Jerzy Fyszko

- Józef Hohol

- Krzysztof Hohol.

Ostatnim punktem spotkania były sprawy różne.

Mieszkańcy poruszyli istotne dla nich problemy, m.in.:

- imprezy wioskowe w 2019 r.

- kwestia boiska do piłki nożnej

- wywóz śmieci wielkogabarytowych

- kradzieże na polu golfowym

- lampa solarna

- podanie do ZDP ws. czyszczenia i koszenia rowów

- sprawa chodników i uszkodzonej barierki.

 

Po zebraniu odbyło się pierwsze po wyborach sołeckich posiedzenie nowo wybranej Rady Sołeckiej. Na przewodniczącego został wybrany Pan Krzysztof Hohol. Rada ustaliła plan działania oraz terminy posiedzeń.