foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

aktualności Gmina Dzierżoniów   Sołtys Jędrzejowic Czesława Gorgol uczciła swoje święto podczas uroczystej narady sołtysów Gminy Dzierżoniów. Ze względu na przypadający 11 marca Ogólnopolski Dzień Sołtysa, spotkanie było okazją do złożenia gospodarzom wsi życzeń oraz podziękowania im za całoroczną pracę na rzecz swoich miejscowości. 

Posiedzenie odbyło się 16 marca w Domku Myśliwskim w Jodłowniku. Wśród najważniejszych tematów obrad było omówienie kalendarza imprez sołeckich na rok 2018 oraz przygotowanie do organizacji IX Gminnego Święta Odnowy Wsi. 

 

 

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa złożyli zebranym Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski oraz jego zastępca Jolanta Zarzeka. 

Spotkanie było też okazją do pogratulowania sołtys Myśliszowa Kazimierze Łękawskiej, która zdobyła tytuł "Sołtysa Roku 2017" w konkursie ogłoszonym przez wojewodę dolnośląskiego. Gratulacje za udział w konkursie odebrała również sołtys Uciechowa Elżbieta Filipek. 

 

 

 

http://www.ug.dzierzoniow.pl/wydarzenia/4215