foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

W związku z § 14 ust. 1 Statutu Sołectwa informuję mieszkańców 

sołectwa  JĘDRZEJOWICE, że dnia 3 marca 2018 r. godzina 18.00

w SALCE WIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWICACH odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

 

1. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo- rzeczowego za rok 2017;

2. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w roku 2017;

3. Sprawy różne.

 

 

 

W przypadku niespełnienia wymogu statutowego (brak 1/10 uprawnionych) ustalam drugi termin zebrania wiejskiego

 na godzinę 18.15, dnia 3 marca 2018r.

 

 

Sołtys wsi Jędrzejowice

 

Czesława Gorgol