foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

  Protokół zebrania wiejskiego.

 

 

 

  1. Otwarto zebranie (Sołtys).

  2. Stwierdzono prawomocność zebrania wiejskiego (Sołtys).

  3. Wybrano przewodniczącego zebrania (Krzysztofa Hohola)i protokolanta

     (Czesławę Gorgol).

  4. Przyjęto porządek obrad zebrania wiejskiego – bez zastrzeżeń.

 

4.1 Przyjęto jednogłośnie Uchwałę w sprawie zmiany wniosku zawierającego 

listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.

 

4.2 Przyjęto jednogłośnie Uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku 

zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 

rok 2018

 

4.3 Przyjęto jednogłośnie Uchwałę w sprawie przeznaczenia nagrody 

finansowej za zajęcie VI miejsca w gminnym konkursie pn. „Kreatywne 

sołectwo- edycja 2016”

 

4.4 Przyjęto jednogłośnie Uchwałę w sprawie przeznaczenia nagrody 

finansowej za zajęcie XI miejsca w „Zmaganiach sołectw”

 

4.5 Sprawy różne:

 

  • - Poinformowano o zamieszczeniu opisu Słonecznej Przystani Wsi Jędrzejowice w Leksykonie Dobrych Praktyk (Sołtys).
  • - Poinformowano o kursach językowych i komputerowych mających się odbyć na świetlicy (Sołtys Wsi).
  • - Poinformowano o mającym nastąpić spotkaniu z dzielnicowym Panem Andrzejem Kłosem ws. Bezpieczeństwa na wsi. (Sołtys)
  • - Przedstawiono spis posiadanych dóbr inwentarza (Sołtys).
  • - Omówiono imprezy wioskowe i gminne, w których Jędrzejowice brały udział (Festyn Rodzinny Jędrzejowice OPEN, Dożynki Gminne, Festyn Parafialny) – Sołtys oraz mieszkańcy Wsi.

 

  5. Po omówieniu wszystkich spraw Przewodniczący zamknął zebranie.

 

 

Uchwały do pobrania:

  1. 1.doc
  2. 2.doc
  3. 3.doc
  4. 4.doc
  5. 5.doc