foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

Producencie rolny! Pamiętaj o obowiązku szkolenia i badania opryskiwaczy!

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Oddział we Wrocławiu informuje, że art. 145 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412) uchyla art. 15 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

W związku z powyższym w myśl art. 169 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dniem 4 maja 2023 r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych.

Pierwsze badanie nowego sprzętu należy wykonać nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.

Badania opryskiwaczy polowych i sadowniczych należy wykonywać co 3 lata.

Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin należy odbywać co 5 lat.

Więcej informacji: https://piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/