foto1
Jedrzejowice - wioska aktywnego wypoczynku
foto1
Słoneczna przystań
foto1
Zdrowa żywność
foto1
Innowacyjne pomysły
foto1
Jędrzejowice dawniej...
.
.

Jędrzejowice

Wioska Aktywnego Wypoczynku

Linki

http://www.ug.dzierzoniow.pl/images/herb.png

 

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/wks/logotyp-umwd_nowy.jpg

 

http://bibliotekamoscisko.pl/wp-content/uploads/2016/02/logo-z-ksiazka.jpg

 

http://sptuszyn.edu.pl/images/logo160.png

http://zgpd7.bip.ornak.pl/pl/bip/fo_zgpd7_logo.jpg

   W dniu 27.09.2022 r. w Jędrzejowickiej świetlicy na boisku gminnym odbyło się zebranie wiejskie, w którym udział wzięła jedna piąta mieszkańców.

 

 

 

Sprawy omówione na zebraniu:

  • - przedstawienie przez sołtys wsi Czesławę Gorgol sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2021 oraz sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej,
  • - przyjęcie wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023,
  • - podjęcie uchwał ws. ww. sprawozdań oraz funduszu sołeckiego,
  • - sprawy różne, m.in.: omówienie spraw z radnym – panem Andrzejem Szymańskim, sprawy dróg gminnych we wsi, plany ws. wykonania chodnika, omówienie spraw finansowych i bieżących napraw wioskowych.

 

Najtrudniejsze jest zdecydowanie się na działanie. Reszta to już tylko kwestia wytrwałości

Amelia Earhart

 

 

>>> PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA <<<